Loopbaanadvies: helpt het echt?

Een loyale werknemer die zijn werk voortaan zelfstandig doet in plaats van alle sores van een ontslagprocedure voor diezelfde werknemer. Een ongelofelijk verhaal? Het is een van de effecten  van loopbaanbegeleiding.

Daarmee laat dit voorbeeld direct zien dat je er werkelijk wat aan hebt om een loopbaantraject te volgen. Zowel als werkgever en als werknemer. Maar hoe zit dat voor anderen? Biedt zo’n traject werkelijk meerwaarde?

Dat wilden BLCC Loopbaanbegeleiding en drie andere loopbaanadviesbureaus ook wel eens weten. Daarom vroegen zij oud-cliënten en opdrachtgevers, vooral MKB-bedrijven, of zij meerwaarde hadden ervaren en zo ja welke. Hieronder enkele high-lights.

Wat vinden werkgevers?

Werkgevers zijn erg te spreken over de bijdrage van de loopbaanadviseur. Zij zien dat hun werknemer beter inzetbaar wordt, waardoor diens kansen op de arbeidsmarkt toenemen. De werkgevers zijn ook te spreken over de verschillende rollen van de loopbaanadviseur. Zo zien ze dat hun werknemer een klankbord heeft, iemand die richting en steun geeft en die inspireert.  Voor zichzelf vinden ze het prettig dat de adviseur hen ondersteunt als een medewerker uitgeplaatst moet worden. Groot pluspunt vinden ze bovendien dat de relatie vertrouwelijk is en dat de loopbaanadviseur zich onafhankelijk opstelt, een methodische aanpak heeft en met frisse blik kijkt.

Wat vinden werknemers?

De werknemers geven allen aan dat ze geleerd hebben om te gaan met de vraag waarmee ze het traject begonnen. En niet alleen dat, ze voelen zich ook competent om nieuwe stappen te zetten in hun loopbaan. Voor een groot deel heeft dat te  maken met een groter zelfvertrouwen. Ook hebben ze het gevoel meer regie te hebben over de eigen loopbaan. Gevolg daarvan is dat ze meer geloven in hun eigen kansen, waardoor het vertrouwen in de toekomst groter wordt.

Dit is een mooi resultaat als we kijken naar de reden om het loopbaantraject te beginnen. Dat is vaak  omdat ontslag dreigt, het contract beëindigd wordt of omdat werknemers zich willen oriënteren op iets anders. Daarnaast start een deel van de ondervraagde cliënten het traject vanwege een conflict op het werk of om beter te leren functioneren.

Waar vind je professionele loopbaanadviseurs?

De vraag is wel: hoe vind een loopbaanadviseur die bij je past? In Nederland zijn naar schatting zo’n 15.000 loopbaanadviseurs ingeschreven.

Een effectieve manier is door je netwerk te bevragen naar ervaringen en op basis daarvan te kiezen. Een andere mogelijkheid is op zoek te gaan naar gecertificeerde loopbaanadviseurs. Zo’n 600 uit de grote groep hebben zich laten certificeren. Je kunt hen vinden op www.cminl.nl

Jef van Beckhoven, loopbaanadviseur CMi-C, info@loopbaanbegeleiding.info

 

06-11-2017

Versie 3

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - BLCC