“Pensioen in zicht” gesprekken.

Van alle life events is “stoppen met werken” een van de grootste. Stoppen met werken, is in de levensloop van mensen een grote verandering. Je kunt het vergelijken met de eerste keer naar school gaan of voor het eerst gaan werken. Het leven kan dan ingrijpend veranderen voor de meeste van ons. Een van de grootste veranderingen is dat je zelf meer regie krijgt over je dagindeling en je activiteiten.

Voor veel mensen is inzicht in het financiële perspectief belangrijke voorbereiding op de pensionering. Dit geeft voor hen voldoende basis om een verdere invulling van hun pensioen te geven.

“Wat ga je doen als je met pensioen gaat ?”is een veelgestelde vraag  van geinteresseerden. Bij een groep levert dat enthousiaste verhalen op: reizen maken, een nieuwe hobby beginnen, zorgen voor familie, eindelijk tijd voor ….

Voort sommige is het vinden van een antwoord lastiger omdat de huidige vertrouwde invulling van de tijd voor hen van veel waarde is en veel plezier geeft. Een leven zonder collega’s, zonder dat je ergens verwacht wordt, zonder doelstellingen maken dat zij het leven na pensionering alss een zwart gat zien. Ze hebben moeite om hun persoonlijk perspectief te zien als ze stoppen met werken.

Gesprekken met een loopbaanadviseur helpen om een goede invulling te vinden voor de periode na de pensionering met  een plan  om dit te realiseren.

Lees ook uitgebreid interview metAndrea Maier, hoogleraar interne geneeskunde en gerontologie, wetenschap van het ouder worden, aan het VUmc:
De invulling van je pensioen is van invloed op je gezondheid

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - BLCC