Concept and Me (opdrachtgever)

BLCC Loopbaanbegeleiding heeft op ons verzoek een medewerker begeleid. Het doel was om een meer helderheid over de wensen en mogelijkheden van de medewerker. Als opdrachtgever kregen vooraf duidelijk inzicht in het traject. De medewerker stond centraal in het traject, de gestelde doelen zijn behaald, de medewerker kon de aangeleerde vaardigheden meteen in de praktijk gebruiken. Een uitmuntende beoordeling  is van toepassing, de gestelde verwachtingen zijn overtroffen.


Saskia (57), HR beleidsmedewerker, een nieuwe toekomst na een dienstverband van 20 jaar!

Nadat ik als gevolg van een reorganisatie onverwachts zonder werk kwam,  na een dienstverband van 20 jaar,  ben ik bij Jef een outplacementtraject gaan volgen.  Terugblikkend is dit een succes geweest. Met behulp van Jef heb ik mijzelf kunnen herpakken en ben ik teruggegaan naar mijn basiswaarden betreffende “werk”.  De hulp van Jef bestaat ondermeer uit spiegelen, confronteren op een zachte doch indringende manier en (droge) humor. Voor mij heeft dit prima gewerkt en geresulteerd in een baan waar ik nu met veel plezier vanuit mijn kracht invulling geef.


Gerard (31), Medewerker restaurant, “de overstap van horeca naar financiën is gelukt!”

Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in de horeca was ik inmiddels ook een parttime administratieve functie begonnen. Beiden erg leuk werk maar de horeca wordt zwaarder als je ouder wordt en werktijden minder prettig als je een relatie hebt. Bovendien had ik telkens na een jaar bij een bedrijf gewerkt te hebben, het wel weer gezien. Miste de uitdaging. Maar bij het zoeken naar vacatures werd ik moedeloos, want waar ben ik naar opzoek? Wat vind ik dan wel leuk in mijn werk, en wat kan ik met mijn administratieve ervaring, zonder dat ik een opleiding heb op dit gebied?

Jef heeft geholpen om anders tegen de zaken aan te kijken. Het werd me duidelijk wat ik wel leuk vind in mijn werk, waar ik de uitdaging in zie, waar ik blij van word en waar ik goed ik ben. Al tijdens het traject kreeg ik weer zin om te solliciteren en met resultaat! Dat was trouwens niet het enige resultaat, ik heb een goed beeld gekregen van kwaliteiten en wensen. Ik weet beter waar ik naar moet kijken wanneer ik eventueel weer opzoek ben naar ander werk.


Sonja ( 21) “Nu moet het er echt van komen!”

In september 2016 dacht ik nu moet het er echt van komen. Toen ik bij BLCC kwam, had ik  mij al 2 jaar, na mijn vwo, tijd gegund om na te denken over mijn toekomst. Ik bleef besluiteloos en dacht al 20 jaar in de toekomst. Ik dacht vaak over wat ik zou worden later en hoe mijn leven er uit zou komen te zien. Jef confronteerde mij dat ik niet mijn hele leven kon plannen en dat je loopbaan altijd anders kan gaan dan je van te voren gedacht had.

Door middel van interesse en competentietests kwam ik er achter hoe ik in elkaar zat. Dat ik introvert en meer een denker dan een doener ben wist ik wel maar dat het ook uit een test naar boven komt is leuk om te zien. De begeleiding heeft me zekerheid gegeven. Ik kon met meer overtuiging een besluit nemen. Ik stond er nu zelf achter.

Alles werd ook concreter. Toen ik de interviews moest gaan doen had ik op eens een doel. De interviews waren zeer interessant. Die gesprekken zijn zeer beslissend geweest voor mijn uiteindelijke keuze, ik heb er veel van geleerd en ze waren erg motiverend. Ik heb nu gekozen en ben met mijn studie bezig. Gelukkig!


 Julia de Groot (37), Manager bij een middelgrote professionele organisatie.

“Gewoon doen!”
Ik geef leiding aan ca 20 mensen met een uiteenlopende achtergrond en werkzaamheden bij een middelgrote professionele organisatie. Mijn werk liep niet meer soepel, mijn zelfvertrouwen stond onder druk en ik was minder effectief in cruciale en lastige situaties.
Het coachingstraject bij BLCC was voor mij zeer waardevol in het effectief aanleren van gesprekstechnieken met een trainingsacteur en het oefenen met vaak lastige gesprekken. Ik kan deze technieken nu veel organischer toepassen in mijn functie als leidinggevende zowel bij individuele gesprekken als vergaderingen.
Ik heb geleerd hoe ik effectiever mijn positie kan innemen, daarbij heb ik ook gebruik gemaakt van de inzichten uit de “roos van Leary”.
Mijn zelfvertrouwen is gegroeid, en ik krijg positieve feedback uit mijn omgeving. Ik ga nu weer met plezier naar mijn werk!


Alice (35) , Leerkracht speciaal onderwijs.  “Nieuwe perspectieven zien!”

Na vijf jaar te hebben lesgegeven in het Speciaal Basisonderwijs, kreeg ik te horen dat ook ik, door alle veranderingen rondom passend onderwijs, in het risico dragend deel van de formatie zou komen. Dat betekende dat ik na een jaar ontslagen kon worden, hoewel ik een vast contract en goed functioneer. Dat voelde ‘oneerlijk’ en maakte me rusteloos.

Dankzij Jef is het me gelukt die onzekere gevoelens en verwarrende gedachtes om te draaien in concrete acties. Door te benoemen dat de krimp ervoor zorgde dat ik weg zou moeten en dat gegeven te accepteren bezorgde het me geen angst meer, maar juist een boost aan zelfvertrouwen. Zo kon ik het als luxe-positie ervaren en genoot ik van het loopbaantraject wat ik door mijn werkgever aangeboden kreeg. Jef gaf me een duwtje in de juiste richting, leerde me te focussen en netwerken , gaf me overzicht en positieve affirmaties! ”

Ik zie nu duidelijke perspectieven waar ik mij de komende tijd op focus onder andere door te gaannetwerken.


Thijs Schoten (50), Ede

Zelf sleutel tot succes en werkplezier!
Na ruim 10 jaar gewerkt te hebben in ontwikkelingssamenwerking, kreeg ik weer vaste voet aan de grond in Nederland.
Na een korte uitstap in een andere sector kon ik aan de slag als trainer/consultant bij een organisatie voor internationaal management. Na vijf jaar voelde ik me niet meer écht happy in mijn werk. Leuke collega’s, leuk werk ook, maar ik liep vaak rond met een gevoel van onbehagen, en een verkeerde spanning in mijn lijf. Ik kon niet pakken wat het was. Jef van Beckhoven kende ik nog van een oriëntatiecursus voor teruggekeerde ontwikkelingswerkers die ik gedaan had toen ik net terug was in Nederland.
Ik heb eerst een intakegesprek met Jef gehad. Op basis daarvan hebben we een kort traject van een viertal coachingsgesprekken uitgezet. Mijn werkgever steunde me volledig en betaalde ook de kosten.
Jef van Beckhoven kon wel wat met mijn verhaal. Hij fungeerde als klankbord en stelde precies de goede vragen om alles boven tafel te krijgen. Hij analyseert goed en graaft op een prettige manier door. Het leverde me praktische handreikingen op waar ik wat aan heb. De aanpak van BLCC nodigt uit tot praten. Je moet ook zelf aan de slag, maar dat vond ik juist heel stimulerend. Daardoor leverden de gesprekken de dingen op die bij mij passen, waar ík mee verder kan.


Fred ( 53 jaar), Ede

Netwerken, netwerken en nog eens netwerken!
Na een vanzelf lopende carrière van ruim 30 jaar kwam de dag dat mijn laatste werkgever en ik besloten uit elkaar te gaan. In mijn laatste functie als directeur gaf ik leiding, had ik met veel inzet veel voor elkaar gekregen in een niche markt.
Het ongewilde vertrek kostte mij veel energie . Ineens zit ik thuis, en dat was na jaren een zeer drukke baan te hebben gehad een enorme overgang. Hoe moest ik nu verder? De grote vraag was dan of ik in dezelfde niche actief wilt blijven, of dat ik beter elders iets nieuws kunt zoeken. Vanwege leeftijd en dip in mijn zelfvertrouwen vroeg ik mezelf ook af of het zal lukken weer werk te vinden dat bij je past.
Ik kreeg de tip eens met BLCC Loopbaanbegeleiding, Jef van Beckhoven, contact op te nemen. Dat bleek al gauw een goede zet. Als ik terug kijk op het traject dan zie ik dat Jef me niet alleen heeft geholpen om datgene boven water te krijgen waar ik goed in ben, maar ook– minstens zo belangrijk – om daar zelf ook nog in te blijven geloven. Jef functioneerde in deze gesprekken als een plezierig klankbord, hield soms de spiegel voor en gaf op andere momenten nieuwe handreikingen, vooral om effectief te netwerken. In een latere fase hebben we de strategie besproken om een baan te vinden. En dat is gelukt door intensief te netwerken en nog eens te netwerken. Voor de neiuwe functie bestond nog geen functie omschrijving! Inmiddels ben ik met veel plezier weer aan het werk met nieuw elan, in dezelfde branche bij een andere werkgever. Ik ga weer fluitend naar mijn werk!


Anja Steenbakker (28), Wageningen

Met ADD heldere keuzes kunnen maken in mijn loopbaan!
A
ls afgestudeerd ingenieur bos- en natuurbeheerder vond ik een ideale startersbaan in het onderwijs. Vol energie en enthousiasme ging ik aan de slag. Maar al snel merkte ik dat het werk erg veel energie koste. Mijn werkplezier ging snel achteruit en het contract werd niet verlengd. Waarom ging het ‘mis’ en waar zou ik dan wel op mijn plek zijn? Ondertussen hield mijn oude passie voor muziek mij ook bezig. Het was tijd voor een keuze: verder werken in de natuursector of kiezen voor een carrière in de muziek.
Op eigen houtje kwam ik er niet uit. Mede vanwege ADD duizelde het van de carrièremogelijkheden. Het lukte mij niet om structureel toe te werken naar een keuze. Via mijn werkgever kon ik een loopbaantraject doen. Ik koos heel bewust voor BLCC Loopbaanbegeleiding, Jef van Beckhoven. Juist de individuele/persoonlijke benadering en zijn inzicht in AD(H)D problematiek is mij erg goed bevallen. Jef bood mij structuur, kritische feedback, heldere samenvattingen en wist zo de rode draad goed vast te houden. Samen maakten we een plan van aanpak met heldere doelstellingen, die allemaal zijn gehaald. De loopbaanvisie is een resultaat waar ik ook in de toekomst steeds op kan teruggrijpen. Dit geeft mij veel rust en motivatie om nieuwe initiatieven te nemen. Binnenkort start ik met een (deeltijd) studie muziek!
Het loopbaantraject heeft mij ook direct werk opgeleverd. Met mijn loopbaanvisie ‘onder de arm’ benaderde ik actief enkele bedrijven. Na twee interessante meeloopdagen vond ik leuk werk waarin ik mijn kwaliteiten tot hun recht komen.


Cees de Koning , leidinggevende Animal Sciences Group, Wageningen University & Research centre, opdrachtgever

Persoonlijke aandacht
BLCC heeft twee medewerkers begeleid in op-maat trajecten. Dit is heel goed gegaan, met veel aandacht voor de medewerker, en ook met een goede interactie met de werkgever (in nauwe afstemming met medewerker). Ik merk dat genoemde trajecten mijn medewerkers goed heeft geholpen bij het verder vorm geven van hun loopbaan.


Peter (33) , Wageningen

Doen waar ik goed in ben
Zelf heft in handen nemen, en dat levert mij plezier op.
Ik hopte 14 jaar van functie naar functie zonder te weten waar mijn interesse lag of wat mijn sterke punten zijn. Nu stond ik weer voor een keuze. Ik wilde meer structuur en richting in mijn loopbaan en werk, en daarom zocht ik contact met BLCC. Door gerichte, afwisselende opdrachten en duidelijke feedback kreeg ik meer zicht op wat ik zocht in het werk en wat mijn sterke punten zijn. Ik heb een keuze gemaakt voor verdere opleidingen binnen mijn werk en ben gericht gaan solliciteren. Plezier in het werk en doen waar ik goed in ben was mijn focus bij het zoeken naar een nieuwe baan. Inmiddels heb ik een nieuwe baan gevonden, en wat voor een, een jongensdroom ging in vervulling!


Martijn 51 jaar, Ede

Een ander beeld van mezelf!
Nadat ik bijna twee jaar werkeloos was, had ik ruim 200 brieven geschreven en was ik circa zes keer op gesprek geweest en had ik mij op verschillende plekken ingeschreven. Om mijn kansen te vergroten heb ik een consultancybureau opgezet. Mijn motivatie en geloof in een goede afloop was zeer laag, het leverde allemaal niets op. Nadat ik het BLCC loopbaanbegeleiding in contact was gekomen ben ik meteen in een begeleidingproject gestapt. Dit was confronterend : mijn curriculum vitae, wat ik twee jaar had gebruikt, onderging een complete metamorfose. Het beeld wat ik van mezelf had, kon ik in positieve zin bijstellen. Het resultaat was dat ik in eens regelmatig op gesprek uitgenodigd. Het lukte mij steeds net niet om nummer een te worden. Korte intensieve oefensessies met videocamera erbij, ook confronterend, maakte dat mijn presentatie steeds gerichteren effectiever werd. Met als resultaat een baan!
Terugkijkend op dit traject was het traject succesvol door de vastberadenheid van mijn begeleider en de mogelijkheid die me geboden werd om op een andere manier naar mezelf te kijken, iets wat niet mogelijk is zonder de juiste support en vakkennis van BLCC.
Ik kan BLCC aanraden voor mensen die op een andere manier naar zichzelf willen gaan kijken, maar ook in een traject naar een nieuwwe functie geeft BLCC een enorme meerwaarde.


Marlies van Dongen (40), Wageningen

Ik heb ’t nog nooit zo goed gehad in mijn werk als nu!
Ik werkte 15 jaar werk als activiteitenbegeleidster in de zorg voor verstandelijke gehandicapten en was totaal opgebrand. Zo kon ik niet verder.
Bij Jef van Beckhoven startte ik met een loopbaanbegeleidingtraject. Al snel kwam naar boven dat ik wel in de goede sector zocht, maar niet op een slimme manier. Het traject bij Jef van Beckhoven gaf me het inzicht dat bepaalde voorwaarden in het werk voor mij belangrijk zijn. Tot dan toe was mijn filosofie: doe wat op je pad komt, en pak aan. En daarop was ik dus stukgelopen.
Ik maakte een totale ommekeer in mijn denken over werk. In het traject leerde ik dat ik ook actief kan gaan zoeken naar werk, dat bij mij past en naar wat ik nodig heb. Ik heb de gesprekken met Jef van Beckhoven daarin als heel positief ervaren. Hij hield mij een spiegel voor, en verwoordde waar het om ging.
Ik wilde niet meer terug naar mijn oude werkplek. De combinatie zorg en onderwijs bleek goed bij mij te passen. In het speciaal onderwijs kon ik als invalkracht gaan werken. Een prettige werkomgeving, het inhoudelijke van het werk spreekt me erg aan en de randvoorwaarden kloppen met wat ik nodig heb.
Als ik terugkijk op de 7 tot 8 gesprekken die ik met Jef van Beckhoven heb gehad, merk ik dat ik anders ben gaan denken over werk. Ik heb ook vrede met wat ik in het verleden heb gedaan. Dat was toen een goede keus, en nu ben ik aan iets anders toe. Ik kan die periode achter me laten. Dit inzicht heeft me veel ruimte gegeven. Alle stukjes vielen op hun plek en ik ben heel tevreden met mijn huidige werk.


Gijs Planten (43), Zwolle

Zorg goed voor jezelf!
Als grafisch vormgever liep ik na 7 jaar vast in mijn werk. Wilde ik wel op deze plek blijven? Was het beter om wat anders te gaan zoeken?
Via een FNV leeftijd- & loopbaanworkshop kwam ik in contact met BLCC. Ik heb drie loopbaanbegeleiding gesprekken gevoerd met Jef van Beckhoven van BLCC. Ik liep vast in mijn eigen ideeën. Met Jef van Beckhoven heb ik alles eens goed op een rijtje gezet. Hij hield mij een spiegel voor en al ontdekkend werd me veel duidelijk. Het werk past goed bij me. De manier van werken en het contact met mijn werkgever minder.
Ik sprak met Jef over meer dan alleen het werk en daar leerde ik uit dat ik mijn vrije tijd ook actief kan invullen. De balans werk en vrije tijd was bij mij niet in evenwicht. Zorg goed voor jezelf was een belangrijke boodschap en die heb ik ook ter harte genomen.
In de gesprekken bleef Jef van Beckhoven doorvragen en dat was heel verhelderend. De gesprekken waren voor mij een stimulans om zelf initiatieven te gaan nemen. Ik ben bijvoorbeeld op mijn werkgever afgestapt, heb zelf voorstellen gedaan. En in mijn vrije tijd heb ik weer een aantal van mijn hobby’s opgepakt. Terugkijkend kan ik zeggen dat ik rustiger geworden ben en mijn leven is er plezieriger door geworden, meer in balans.


Fatima Azghari (44), Veenendaal

Eindelijk gelukt!
Op mijn 36e kwam ik in de WAO. Daarvoor deed ik lopende band werk in ploegendienst en het werk betaalde goed. Maar ik werd ziek.
Die periode was niet prettig. Ik was veel alleen thuis met de kinderen, terwijl ik juist van actie houd. Na 4 jaar werd ik weer goed gekeurd en kreeg ik een re-integratietraject aangeboden via het UWV.
Via het UWV kwam ik bij Jef van Beckhoven. Ik had gelijk vertrouwen in zijn persoonlijke aanpak. In dit traject werd snel duidelijk wat ik echt wilde: voedingsassistente in de zorg. Echter ik had geen passende opleiding en ervaring. En de functie verdween bij veel organisaties. Inschrijven bij uitzendbureaus was een van de mogelijkheden om een baan te vinden. Vreselijk vond ik dit om te doen. Maar met stimulans van Jef en zijn netwerkcontacten lukte het. Uiteindelijk heb ik samen met hem een stageplaats als zorgassistente gevonden in de gehandicaptenzorg. Ik kreeg een leer-arbeidsovereenkomst als zorg assistent. Nu ben ik weer vrolijk en ga energiek naar mijn werk. Na drie maanden heb ik bedongen dat ik mijn opleiding versneld kan afmaken, want ik kan en wil meer! Door het traject voel ik mij zelfverzekerder en krijg de dingen voor elkaar.
Voor mijn kinderen en mijn man was het wel even wennen, maar zij hebben nu een vrolijkere moeder en echtgenote.

© 2018 - Alle rechten voorbehouden - BLCC