Tussen arbeidsmarkt en individueel welzijn: keuze van een beroep (1858)

INLEIDING.

Er is geen zaak in het maatschappelijk leven, waarbij de maatschappij in al hare vertakkingen zoo veel belang heeft, waarbij de onderlinge raad en hulp, zoo wel van den staat als van ieder burger, zoo dringend vereischt wordt, als bij de keuze van een beroep.  De verschillende beroepen toch zijn de grondstoffen, de kapitalen, de rijkdommen van een volk. Naar mate zij ontwikkeld zijn, naar die mate kan men ook de welvaart en het geluk van een volk afmeten; naar die mate neemt ook de stoffelijke , ver­standelijke en zedelijke ontwikkeling toe. Elke goede keus van een beroep is een bron van welvaart voor hem die de keus doet of voor wien hij gedaan is, en eene bijdrage tot den maatschappelijken rijkdom. Elke verkeerde keus van een beroep daarentegen legt den grond voor de armoede van den beoefenaar cn ontneemt een deel aan het algemeene maatschappelijke kapitaal.

Zo begint een pleidooi voor meer aandacht voor beroepskeuze en bespiegelingen over voorwaarden waaraan een goede beroepskeuze moet voldoen. Ook is er een overzicht opgenomen van instellingen “alwaar jonge lieden zich tot een bestaan kunnen bekwamen”.

Verder zijn hieronder titels te vinden van boeken rond 1925 die een goed beeld van de inspanningen op het gebied van beroepskeuze en voorlichting in het begin van de vorige eeuw.

keuze van een beroep ongeveer 1858

handleiding bij beroepskeuze 1925

beroepsvoorlichting 1923

de psychotechniek der beroepskeuze 1925

Tussen arbeidsmarkt en individueel welzijn

Een historische analyse van de
beroepskeuzevoorlichting in Nederland vanuit
beroepensociologisch perspektief
proefschrift 1986

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - BLCC