Kwaliteit en “de klik”

Kwaliteit

Wanneer u naar uw huisarts stapt, gaat u blindelings ervan uit dat het goed zit met de deskundigheid, actuele kennis en ervaring. En terecht,  een huisarts moet aan allerlei eisen van nascholing voldoen. Dat geeft zekerheid en vertrouwen.
In Nederland zijn naar schatting 15.000 loopbaan adviseurs werkzaam. Het is een vrij beroep er worden geen eisen gesteld aan opleidingervaringsdeskundigheid.
BLCC  wilt u als opdrachtgever of cliënt de zekerheid geven dat de kwaliteit voldoet aan de hoogste eisen. Daarom is Jef van Beckhoven sinds 2008 gecertificeerd door CMI samen met 500 andere collega’s. Zijn deskundigheid, bijscholing en ervaring wordt elke drie jaar getoetst door twee zeer ervaren loopbaanadviseurs

De door CMI gecertificeerde Register Loopbaanprofessionals (RL’s) willen voortdurend hun vakkennis uitbreiden en verdiepen als ook de toepassing ervan verbeteren. Zij wensen bij de uitoefening van hun vak niet alleen hun competenties te vergroten, maar tevens te werken met professionele standaarden. Bovendien willen zij hun werk toetsbaar maken aan objectieve criteria. Kies derhalve voor een door CMI gecertificeerde RL voor loopbaanadvisering. Zie verder CMI-nl

BLCC Loopbaanbegeleiding werkt volgens de NOLOC-gedragscode en kent een klachtenregeling en een privacyreglement.

De  klik

Deskundigheid en ervaring zijn belangrijke pijlers voor een goede loopbaanadvsieur . Minstens zo belangrijk is de “klik” tussen de loopbaanadviseur en de cliënt. Daarom is het verstandig om bij drie bureaus de sfeer te proeven en kennis te maken. Het gaat per slot van rekening uw toekomst!

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden - BLCC